Mantel-Bouwman

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Sijmen Pietersz Joosten

Nanne Mantel 17511811
Maartje Tijs Buisman 17521810
Teunis Mantel 17271803
Lijsbet Nannings 17311790
Cornelis Mantel 16981753
Marij Cornelis Hoyschip 1729
Trijntje Mantel 1690
Simon Mantel 1691
Jan Mantel 1715
Pieter Mantel 16931779
Geertje Jans Swaaghs 16901716
Dirk Mantel 1697
Jan Mantel 1700
Jacob Mantel 1703
Pieter Sijmonsz Joosten Mantel 16641718
Griet Pieters 16641733
Griet Pieters 16641733
Diewer Sijmons Mantel
Anna Sijmens Mantel
Jan Sijmonsz Mantel
Sijmen Pietersz Joosten 1628
Trijn Jans Volkertsz 1634
Pieter Joosten
Souw Dirksd 1640